Δίκτυο Συμβούλων - Προσωπικό Λαχανόκηπου

α. Δίκτυο Συμβούλων

Κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα δίκτυο συμβούλων / συνεργατών για να την στηρίζουν σε ειδικά θέματα. Για έναν λαχανόκηπο τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να είναι:

  • Τεχνικά θέματα: Θρέψη, Φυτοπροστασία, Μετασυλλεκτική Συντήρηση κλπ
  • Λογιστικά / Φορολογικά θέματα: τήρηση βιβλίων, εκπροσώπηση στις φορολογικές αρχές.
  • Οικονομικά θέματα: χρηματοδότηση: πού και πώς να απευθυνθείτε για να χρηματοδοτήσετε την ίδρυση ή την επέκταση του λαχανόκηπου. (να υπογραμμίσω εδώ ότι η δουλειά του λογιστή είναι τελείως διαφορετική από του Οικονομικού συμβούλου.
  • Ασφαλιστικά θέματα: Ποιοι είναι οι ελάχιστοι κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει ο παραγωγός να ασφαλισθεί, πέρα από τις κρατικές υποχρεωτικές ασφαλίσεις.
  • Επιχειρηματικά θέματα: Όταν θέλετε να ιδρύσετε ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, ποια στρατηγική να διαλέξετε;
  • Νομικά θέματα: Σε όλους κάποια στιγμή φθάνει που θα χρειασθούμε τις συμβουλές ενός καλού δικηγόρου. Αν τον συμβουλευόμαστε πριν προκύψει το πρόβλημα, μπορεί να γλυτώσουμε από μερικές δυσάρεστες καταστάσεις.

Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να απασχολούν σε έμμισθη σχέση μερικούς από τους παραπάνω συμβούλους. Η μικρές, όπως είναι οι περισσότερες λαχανοκομικές επιχειρήσεις, δεν έχουν αυτήν την πολυτέλεια και πρέπει να βασίζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Ακόμα και αν έναν εξωτερικό σύμβουλο δεν πρόκειται να τον απασχολήσετε πάνω από μία φορά το έτος, πρέπει να τον έχετε βρει πριν δημιουργηθεί το θέμα. Κάθε καλός επιχειρηματίας στήνει από πολύ νωρίς ένα αξιόλογο δίκτυο συμβούλων / συνεργατών.

Έτσι, βρείτε τον γεωπόνο, τον λογιστή, τον επιχειρηματικό σύμβουλο, τον δικηγόρο πριν καν ξεκινήσετε. Μία συζήτηση μαζί τους μπορεί να σας γλυτώσει από πολύ τρέξιμο αργότερα.

Σύμβουλος

Προσοχή! Πρέπει να προσέξετε να μη υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των συμβούλων σας: πχ δεν επιτρέπεται να είναι γεωπονικός σας σύμβουλος ο γεωπόνος-έμπορος που σας πουλάει τα φάρμακα και τα λιπάσματα.

β. Προσωπικό

Ο λαχανόκηπος είναι μία επιχείρηση εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, απασχολεί πολύ προσωπικό για να κάνει την παραγωγή, σε αντίθεση με τις βιομηχανοποιημένες εκτατικές καλλιέργειες, πχ σιτηρών.

Το πόσο προσωπικό θα χρειασθείτε εξαρτάται και από την καλλιέργεια και από το επίπεδο της εκμηχανίσεως της καλλιεργείας σας, καθώς και από την οργάνωση της παραγωγής. Πχ, αν έχετε 10 στρέμματα με κολοκυθάκι ίσως 2 άτομα να φθάνουν για την συλλογή. Αν, όμως, έχετε 10 στρ. τομάτες, μπορεί να χρειασθείτε ακόμα και 10 άτομα για την συλλογή.

Περισσότερα για το προσωπικό, αναφέρονται στο σχετικό θέμα της επόμενης ενότητας.