Το Νομικό Πλαίσιο

Αυτή η σελίδα, μάλλον, θα σας ξαφνιάσει: Νομικό Πλαίσιο! Τι δουλειά έχουν νομικά θέματα σε έναν ιστότοπο που αφορά σε λαχανόκηπους;

Καλώς ή κακώς η κοινωνία μας δουλεύει με νόμους. Οι νόμοι καθορίζουν όχι μόνον τις υποχρεώσεις μας, αλλά και τα δικαιώματα μας.

Ναι, στην Ελλάδα όλοι τους παραβιάζουμε. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε το νομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα υπάρξει το περιβόλι μας, είτε μικρό, είτε μεγάλη επιχείρηση. Δεν σας προτρέπω να πάτε με τον σταυρό στο χέρι. Είμαι ρεαλιστής. Όμως, πρέπει να γνωρίζετε κάθε φορά το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσθε.

Οι νόμοι στην χώρα μας είναι πάρα πολύ αυστηροί, πολύπλοκοι και ευμετάβλητοι. Όμως, πάνω από αυτούς, ευρίσκεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τελικώς, η Ελληνική νομοθεσία συγκλίνει προς την Ευρωπαϊκή.

Τι καθορίζει η νομοθεσία που μπορεί να αφορά έναν αγρότη; Πάρα πολλά, όπως:

  • Το πλαίσιο λειτουργίας της επιχειρήσεώς του.
  • Το εργατικό καθεστώς των εργαζομένων στο περιβόλι.
  • Ελάχιστες προδιαγραφές για τα προϊόντα του.
  • Διαχείριση των φυτοφαρμάκων.
  • Αντιμετώπιση κακοπληρωτών πελατών.

Έχει σημασία να έχουμε μία βασική ιδέα για το νομικό πλαίσιο, ώστε να αποφύγουμε σοβαρά προβλήματα αργότερα.

Πού θα βρούμε πληροφορίες; Εξ όσων γνωρίζω, ελάχιστοι είναι οι νομικοί που έχουν εξειδικευθεί σε αγροτικά θέματα και από αυτούς, σχεδόν όλοι, σε θέματα αποζημιώσεων.

Για τα θέματα του πλαισίου λειτουργίας της επιχειρήσεως, οι περισσότεροι νομικοί θα μπορέσουν να σας ενημερώσουν.

Για τις υποχρεώσεις για τις ελάχιστες προδιαγραφές καθώς και θέματα Αγροτικού Μητρώου και αναγγελίας των καλλιεργειών θα ενημερωθείτε από το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων (Υπουργείο Γεωργίας). Το ΥΠΑΑΤ έχει πολύ καλό ιστότοπο, που θα σας πληροφορήσει πολλά.