Η Γη μου

ΓΗ: Η αρχή όλων. Σε κάποιο κομμάτι γης θα ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, ακόμα και αν πρόκειται για μια υδροπονική καλλιέργεια, όπου οι ρίζες των φυτών δεν θα αγγίξουν χώμα ποτέ. Αυτή η γη θα προσδιορίσει τι θα καλλιεργήσετε. Οι σπουδαιότερες παράμετροι της γης σας είναι οι ακόλουθες:

1. Έκταση: Η έκταση καθορίζει και τον χαρακτήρα της επιχειρήσεώς σας. Αν σκοπεύετε σε αποκλειστική απασχόληση στη λαχανοκομία, για να ζήσετε την οικογένειά σας άνετα, θα σας χρειασθούν τουλάχιστον 30 στρέμματα για υπαίθριες καλλιέργειες ή 10 στρέμματα θερμοκηπίων ή κάτι ενδιάμεσο όπως 5 στρέμματα θερμοκήπιο και 20 στρέμματα για υπαίθρια καλλιέργεια.

Αν η διαθέσιμη έκταση είναι μικρότερη και δεν μπορείτε να την αυξήσετε ενοικιάζοντας, τότε θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι θα χρειασθείτε και πρόσθετα εισοδήματα στην οικογένεια, πχ κάποιος να εργάζεται ως μισθωτός, είτε να έχετε κάποια ενοίκια.

Αν, όμως, είστε δίπλα σε μια μεγάλη πόλη είναι δυνατόν να μπορέσετε να ζήσετε και από λιγότερα στρέμματα υπαίθριων καλλιεργειών. Οι προϋποθέσεις είναι αρκετές, όπως: πολύ σφικτή εναλλαγή καλλιεργειών, προϊόντα που ζητούνται αρκετά, προσωπική σχέση με τους πελάτες, ελάχιστες επενδύσεις σε πάγια και πολύ χαμηλές γενικές δαπάνες.

Χωράφι
Ποτίζοντας καρότα

2. Νερό: Η ύπαρξη νερού αρκετού και καλής ποιότητας, είναι πρωταρχικής σημασίας στη χώρα μας. Πολλές περιοχές υποφέρουν από την υφαλμύρωση, δηλ. έχει μπει η θάλασσα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και το νερό της γεωτρήσεως έχει δηλητηριασθεί από το αλάτι.

Αυτό το βλέπουμε μετρώντας την αγωγιμότητα με ένα απλό ηλεκτρικό μετρητή. Το καλό νερό έχει αγωγιμότητα κάτω από τα 1.000 μS (μικρο-Ζήμενς). Μέχρι τα 2.000 μS η καλλιέργεια των κηπευτικών είναι γενικώς εφικτή. Αν το νερό μας είναι υφάλμυρο και δεν μπορούμε να βρούμε άλλο νερό, τότε υπάρχουν λίγα μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε. Η χρήση μηχανημάτων αντίστροφης οσμώσεως λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι ακριβή.

Σε κάθε περίπτωση που το νερό είναι πάνω από τα 1.500 μS, θα πρέπει με διάφορα μέτρα να αυξάνουμε την οργανική ουσία του εδάφους, καθώς αυτή βοηθά τα φυτά να ανταπεξέλθουν. Επίσης, άλλη λύση είναι να το αραιώσουμε με καλό νερό. Η γενική μου συμβουλή είναι αν δεν έχετε καλό νερό, προσπαθήστε να βρείτε άλλο χωράφι!

3. Κλίμα: Το κλίμα της περιοχής θα προσδιορίσει το τι θα καλλιεργήσετε. Πχ, στην Νότια Ελλάδα μπορεί να συμφέρουν πολύ οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες όλο τον χρόνο, διότι οι απαιτήσεις σε θέρμανση είναι πολύ μικρές, ενώ στην Βόρεια Ελλάδα τα κρύα μπορεί να περιορίζουν πολύ τις επιλογές σας τον χειμώνα. Ένα κλασσικό λάθος που συναντώ συχνά είναι να προσπαθεί κάποιος να καλλιεργήσει καταχείμωνα στην Κεντρική ή Βόρεια Ελλάδα ένα είδος που απαιτεί ζέστη και ήλιο. Το οικονομικό αποτέλεσμα είναι, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, κακό.

4. Απόσταση από την Αγορά: Πόσο μακριά είναι το περιβόλι σας από την αγορά; Η μεγάλη απόσταση μπορεί να αποκλείσει την καλλιέργεια προϊόντων που είτε δεν ταξιδεύουν καλά, είτε έχουν μεγάλο κόστος μεταφοράς πχ λόγω όγκου. Αν είσαστε κοντά στις μεγάλες πόλεις, μπορεί να σας συμφέρει να πουλάτε στις λαϊκές αγορές, όπου πετυχαίνετε καλύτερες τιμές.

Κατηγορίες κλιμάτων κατά Koeppens
Τύποι εδάφους

5. Ποιότητα Εδάφους: Πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς, με εξαίρεση την υδροπονική καλλιέργεια, μπορεί να βάζει σημαντικούς περιορισμούς στην επιλογή των ειδών που θα φυτέψουμε.

Εδάφη που δεν στραγγίζουν ή είναι βραχώδη είναι ακατάλληλα για κηπευτικά. Από εκεί και πέρα, εδάφη αμμώδη και στραγγερά συνήθως είναι εδάφη που ζεσταίνονται γρήγορα, άρα και κατάλληλα για πρώιμα λαχανικά.

Άλλες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το pH, η αγωγιμότητά του, που εντός ορίων δείχνει το πόσο γόνιμο είναι το έδαφος και η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Αυτές οι παράμετροι, όμως, σε γενικές γραμμές μπορούν να διορθωθούν εκ των υστέρων. Θα προσδιορισθούν λεπτομερώς με την - απαραίτητη - ανάλυση του εδάφους.

6. Απόσταση από οικισμούς: Εάν υπάρχουν οικισμοί ή κατοικίες σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στο τι φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παραγωγός. Αν και αυτή η διάταξη δεν έχει σήμερα πρακτική εφαρμογή. Δεν αποκλείεται να την δούμε να εφαρμόζεται σύντομα.