Επιχειρηματική Μορφή του Λαχανόκηπου

Κάθε λαχανόκηπος, όπως κάθε επιχείρηση, πρέπει να έχει μία νομική μορφή. Η νομική μορφή αυτή μπορεί να είναι μία απλή προσωπική επιχείρηση ενός αγρότη που πωλεί στην λαϊκή ή εταιρεία κάποιας μορφής.

Μετά τις εξελίξεις του τελευταίου καιρού (ασφαλιστικές εισφορές, αύξηση της φορολογίας, 'ειδικό καθεστώς' αγροτών όλο υπό κατάργηση κλπ), αν δεν υπάρχει θέμα αδείας λαϊκής, κρίνω ότι συμφέρει η σύσταση εταιρείας και μάλιστα ΙΚΕ.

Οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα είναι:

1. Προσωπική Επιχείρηση: Η πιο απλή μορφή, που πλέον έχει αρκετή γραφειοκρατία. Κατάλληλη για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να έχουν άδεια λαϊκής. Μειονέκτημα ότι δεν σας προστατεύει από τους πιστωτές. Αν χρωστάτε (σε ιδιώτες, το Κράτος κλέβει έτσι κι αλλιώς...), μπορούν να σας πάρουν το σπίτι.

2. Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.): Η πιο απλή μορφή εταιρείας. Ενδείκνυται όταν θέλετε να στήσετε περιβόλι μαζί με συνεταίρο. Μειονέκτημα είναι ότι απέναντι στους πιστωτές σας ευθύνεστε όλοι οι εταίροι με την προσωπική σας περιουσία. Αν χρεοκοπήσετε και ο συνεταίρος σας δεν έχει καθόλου περιουσία, οι πιστωτές μπορεί να κατάσχουν το δικό σας σπίτι και εσείς στην συνέχεια να πρέπει να κυνηγήσετε τον συνεταίρο σας για να συμμετάσχει στη ζημία. Χάος! Μόνο όταν έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στον συνεταίρο ή όταν δεν έχετε περιουσία στο όνομά σας.

3. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε): Αυτή είναι η νέα ευέλικτη μορφή εταιρείας που νομοθετήθηκε την άνοιξη του 2012. Παρέχει προστασία της προσωπικής περιουσίας των εταίρων από τους πιστωτές ενώ μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και χωρίς κεφάλαιο. Οι εταίροι μπορεί να συνεισφέρουν κεφάλαιο, γη ή προσωπική εργασία. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μόνον ο διαχειριστής ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ.

4. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Εταιρεία στην οποία παρέχεται προστασία της προσωπικής περιουσίας των εταίρων από τους πιστωτές. Πλέον, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου και για τις ΕΠΕ. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία μεριδίων, αλλά και εταίρων, πράγμα που σημαίνει ότι αν είστε 2 εταίροι, ακόμα και αν ο ένα έχει μόνο το 1%, πάλι χρειάζεται ομοφωνία. Δυστυχώς, επιβάλλεται οι εταίροι να ασφαλισθούν στον ΕΦΚΑ. (δαπάνη 26,95% επί των καθαρών κερδών με ελάχιστο 168€ τον μήνα).

5. Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.): Η πιο σύνθετη οργάνωση εταιρείας. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Απαιτεί οργανωμένο λογιστήριο. Ελάχιστο κεφάλαιο 24.000€. Απόλυτη προστασία των μετόχων από τους πιστωτές. Ενδείκνυται μόνο για πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις

Μικρές Συμβουλές

Αν το περιβόλι σας είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση και θέλετε να πωλείτε στην λαϊκή, τότε θα πρέπει να επιλέξετε για μορφή της την Προσωπική Επιχείρηση.

Αν θελήσετε να συνεταιρισθείτε με κάποιον άλλο αγρότη, σε μικρό σχετικά περιβόλι, θα επιλέξετε την μορφή της Ο.Ε. Παρ’ όλο που αυτή η εταιρεία δεν προστατεύει την προσωπική σας περιουσία από τους πιστωτές, ο νομοθέτης έχει προβλέψει να μη χάνετε την αγροτική σας ιδιότητα και άρα μπορείτε να πάρετε άδεια λαϊκής.

Αν πρόκειται να συνεταιρισθείτε για να στήσετε ένα περιβόλι μεσαίου μεγέθους και επάνω, τότε η μορφή της Ι.Κ.Ε. είναι μονόδρομος διότι σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών, η προσωπική σας περιουσία προστατεύεται πλήρως (εκτός ΕΦΚΑ και Δημοσίου) Το κακό είναι όμως ότι χάνετε την αγροτική σας ιδιότητα, άρα και την δυνατότητα να πωλείτε στην λαϊκή. Ακόμα και αν είσαστε μόνος σας, αλλά θέλετε να στήσετε έναν μεγάλο λαχανόκηπο ή θερμοκηπιακή επιχείρηση, για να προστατέψετε την προσωπική σας περιουσία (το σπίτι σας), αξίζει να σκεφθείτε την Ι.Κ.Ε σαν λύση!

shadow