Ενότητα Β: Παράγοντας

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται θέματα που θα απασχολήσουν τον παραγωγό κατά την διάρκεια της παραγωγής και μετά.

Θέματα Β' Ενότητας

Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιτυχία και ποιοι στην αποτυχία;

Τι ημερολόγια πρέπει να κρατάμε για τον λαχανόκηπό μας; Αρκεί ένα τετράδιο;

Τι προσωπικό να επιλέξετε; Τι ζητούν από σας οι εργαζόμενοι; Μικρές συμβουλές για την καλή απόδοση των εργατών σας.

Βασικό να παίρνουμε πίσω πληροφορίες από την παραγωγή και την αγορά: βοηθούν στην βελτίωση παραγωγής και πωλήσεων.

Μερικές αρχές για να βελτιώσουμε την απόδοση των καλλιεργειών μας καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Πώς αποκτάς καλή φήμη στην αγορά; Ποια λαχανικά πωλούν περισσότερο;

Σε ποια δίκτυα πρέπει να συμμετέχει ένας παραγωγός; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μίας καλής δικτύωσης;