Δίκτυα και Δικτύωση

Τα δίκτυα είναι η πολυτιμότερη περιουσία ενός παραγωγού.

Τι εννοούμε με την λέξη «δίκτυο»; Το δίκτυο ενός παραγωγού είναι οι άνθρωποι τους οποίους γνωρίζει και μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να τους μιλήσει.

Είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου να δικτυώνεται με άλλους. Τα δίκτυα είναι δυναμικά, δηλαδή αλλάζουν συνεχώς. Πολλά δίκτυα οργανώνονται με βάση ένα κοινό σκοπό, άλλα είναι κοινωνικά. Άλλα δίκτυα παίρνουν επίσημη μορφή, πχ μία ένωση παραγωγών, ένα επιμελητήριο, άλλα είναι τελείως άτυπα.

Τα δίκτυα που αφορούν έναν παραγωγό και μπορούν να του δώσουν ένα επαγγελματικό ή εμπορικό πλεονέκτημα είναι, μεταξύ άλλων:

  • Δίκτυο συναδέλφων παραγωγών: Σε αυτό συμμετέχουν άλλοι παραγωγοί που γνωρίζει και με τους οποίους μπορεί να ανταλλάσσει περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες γύρω από την παραγωγή και την αγορά. Το δίκτυο μπορεί να είναι άτυπο, δηλαδή 5 τηλέφωνα στον τηλεφωνικό κατάλογό μας ή επίσημο, δηλαδή συμμετοχή σε μία ένωση παραγωγών.
  • Πελατολόγιο: Και το πελατολόγιο είναι ένα δίκτυο. Σε αυτό θα έβαζα και τους εν δυνάμει πελάτες, δηλαδή εμπόρους που, ναι μεν δεν έχουν προμηθευτεί από τον λαχανόκηπο, αλλά ο παραγωγός είναι σε επαφή μαζί τους.
  • Δίκτυο προμηθευτών: Συνήθως άτυπο δίκτυο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προμηθευτές του παραγωγού με τους οποίους έχει μία καλή επαγγελματική σχέση και μπορεί να επικοινωνεί άνετα μαζί τους για ανταλλαγή πληροφοριών κλπ.
  • Δίκτυο Συμβούλων: Όπως αναφέραμε και αλλού, κάθε παραγωγός πρέπει να έχει ένα δίκτυο από συμβούλους, τεχνικούς, οικονομικούς, φορολογικούς, επιχειρηματικούς, νομικούς, στους οποίους να μπορεί να απευθυνθεί όταν προκύπτουν αντίστοιχα θέματα.
Δίκτυα

Ο παραγωγός πρέπει να αρχίσει να δικτυώνεται πριν καν αρχίσει να παράγει. Η ποιότητα των δικτύων του θα έχει επίπτωση στα αποτελέσματα του επιχειρηματικού του λαχανόκηπου.

Πλεονεκτήματα μίας καλής δικτύωσης:

  • Μέσα από τα δίκτυα μπορεί να έχετε συστάσεις για πιθανούς πελάτες. Θα είναι βεβαίως δικό σας θέμα αυτές τις συστάσεις να τις μετατρέψετε σε πελάτες.
  • Επιχειρηματικές ευκαιρίες, ευκαιρίες για συνεργασία.
  • Επαφές με κατάλληλους συμβούλους ή συνεργάτες.
  • Συμβουλές και πληροφορίες.
  • Βελτίωση του προφίλ σας, που μπορεί να μετατραπεί σε περισσότερες ευκαιρίες.