Αυξάνοντας τις Αποδόσεις

Όλες τις πληροφορίες, είτε από τα ημερολόγια παραγωγής, είτε από feedback από την αγορά, τις μαζεύουμε για να τις χρησιμοποιήσουμε στην βελτίωση της παραγωγής μας καθώς και των αποτελεσμάτων (κερδών) της λαχανοκομικής μας επιχειρήσεως.

Βελτιώνοντας την Παραγωγή:

Η παραγωγή δεν είναι κάτι στατικό. Είναι ένα δυναμικό μέγεθος που εξαρτάται από χιλιάδες παράγοντες, μερικοί από τους οποίους δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, όπως το κλίμα.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση, πρέπει οι καλλιεργητικές μας τεχνικές να είναι όσο πιο σταθερές γίνεται. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις αλλάζουμε συνεχώς και χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή.

Ποτέ, μα ποτέ, δεν κάνουμε μία δοκιμή σε ολόκληρη την καλλιέργεια!!! Αν κάτι πάει στραβά, θα μείνουμε χωρίς παραγωγή. Οικονομική καταστροφή! (Δοκιμή είναι και το να βάλουμε ένα νέο υβρίδιο τομάτας επειδή μας το σύστησε κάποιος)

Άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι δεν θα έχουμε με τι να συγκρίνουμε αν κάτι καινούργιο το δοκιμάσουμε σε ολόκληρη την καλλιέργεια. Με την περσινή καλλιέργεια; Μα φέτος μπορεί ο καιρός να ήταν καλύτερος ή να παίξει θετικό ή αρνητικό ρόλο κάτι άλλο, που δεν είχαμε σχεδιάσει! Ποτέ, μα ποτέ, μη συγκρίνετε την φετινή παραγωγή με την περσινή για να βγάλετε συμπεράσματα για τις καλλιεργητικές τεχνικές ή τα υβρίδια: τα συμπεράσματα θα είναι λανθασμένα!

Μερικές βασικές αρχές για την βελτίωση της αποδόσεως των καλλιεργειών μας:

 • Δεν αλλάζουμε καμία καλλιεργητική τεχνική αν δεν έχει προηγηθεί δοκιμή! Ακόμα και αν ξέρουμε ότι κάτι το κάνουμε λάθος, εφ’ όσον μας δίνει μία παραγωγή, συνεχίζουμε να το κάνουμε λάθος έως ότου πάρουμε δεδομένα από την δοκιμή που θα κάνουμε!
 • Δεν αλλάζουμε ποικιλία, όσα καλά λόγια και αν ακούσουμε, αν δεν προηγηθεί δοκιμή! Πάντα ξαναφυτεύουμε την ποικιλία που γνωρίζουμε τουλάχιστον στο 80% της εκτάσεως και την ή τις νέες ποικιλίες στο 20%.
 • Κρατάμε δεδομένα στα ημερολόγια και αξιοποιούμε τις πληροφορίες για να σχεδιάσουμε αλλαγές τις οποίες θα δοκιμάσουμε, όμως, πρώτα.
 • Όταν σχεδιάζουμε μία δοκιμή, στο 5% πχ της εκτάσεως, ορίζουμε και ένα συγκεκριμένο άλλο 5% για μάρτυρα. Την απόδοση της δοκιμής θα την συγκρίνουμε με τον μάρτυρα και μόνο! Έχει μεγάλη σημασία να ορίσουμε τον μάρτυρα εξ αρχής! Αυτό πολλοί το αγνοούν, αλλά όσοι ξέρουν από στατιστική θα καταλάβουν την τεράστια σημασία. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι μία έκταση της ίδιας καλλιέργειας, όπου όλα τα άλλα είναι ίδια εκτός από την δοκιμή.
Γεωπόνος και αγρότης

Φωτογραφία: United Soybean Board - CC BY 2.0

 • Κάνουμε συνεχώς δοκιμές καινούργιων τεχνικών και καινούργιων ποικιλιών, έστω στο 5% της συνολικής μας εκτάσεως και ποτέ σε τμήμα μεγαλύτερο από το 20%. Η ποικιλία ή η λίπανση που ταίριαξε στον φίλο μας, μπορεί να είναι τελείως ακατάλληλη για μας!
 • Όταν έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα από μία δοκιμή, μπορούμε να εφαρμόσουμε το καινούργιο πλέον σε ολόκληρη την καλλιέργεια.
 • Όσον αφορά σε νέες ποικιλίες, πρέπει να τις έχουμε δοκιμάσει τουλάχιστον 2 χρονιές πριν τις χρησιμοποιήσουμε αντί για την καλύτερη ποικιλία μας.

Βελτιώνοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα:

Και για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ακολουθούμε περίπου τις ίδιες τεχνικές με την βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών. Μερικές βασικές αρχές είναι:

 • Δοκιμάζουμε συχνά αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι εργασίες. Μερικές φορές κάποιες μικρές αλλαγές, μπορεί να έχουν τεράστια διαφορά στην απόδοση της εργασίας. Πχ βάζοντας ένα διάλλειμα για καφέ 1,5-2 ώρες μετά την αρχή του ωραρίου, παρατήρησα ότι η απόδοση της εργασίας αυξήθηκε πάνω από 10%, παρά τα «χαμένα» 15 λεπτά του διαλλείματος.
 • Μετράμε τις αποδόσεις των εργατών, όχι σε απόλυτη λεπτομέρεια, αλλά κάποιες βασικές μετρήσεις σε μέσο όρο. Πχ μετράμε πόσες κλούβες κολοκυθάκια μαζεύουν από μία σειρά ή μία περιοχή, κάθε εργάτης χωριστά και όλοι μαζί.
 • Αξιοποιούμε τις μετρήσεις. Πχ αν συστηματικώς ένας εργάτης αποδίδει στο μάζεμα του κολοκυθιού λιγότερο από τους άλλους, πρέπει να σκεφτούμε να του αλλάξουμε καθήκοντα.
 • Κρατάμε στοιχεία κόστους κάθε διαδικασίας και ψάχνουμε να βρούμε φθηνότερες ισοδύναμες λύσεις για τις διαδικασίες με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό κόστος της παραγωγής. Δεν είναι αποδοτικό να ασχολούμαστε με την βελτίωση όλων των στοιχείων κόστους: δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά αν αλλάζοντας πάροχο κινητής ρίξουμε το κόστος από τα 50 στα 40€ τον μήνα. Τον χρόνο που θα αφιερώσουμε να ενημερωθούμε για τα νέα προγράμματα ας τον αφιερώσουμε για να βρούμε φθηνότερη μεταφορά των λαχανικών στην αγορά.
 • Το επιμελημένο μάρκετινγκ των προϊόντων μας θα μας φέρει τα σημαντικότερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Το αναλύω στο επόμενο κεφάλαιο.