Τα Blogs του Λαχανόκηπου

Για να διευκολύνεται η αναζήτηση τους, τα άρθρα έχουν κατανεμηθεί σε δύο blogs αναλόγως την θεματολογία τους.

To Hortis Info είναι το περιοδικό του Λαχανόκηπου για τους επαγγελματίες παραγωγούς. Αντικαθιστά το Λαχανόκηπος Blog με πλουσιότερη θεματολογία.

Σε αυτό το Blog, δημοσιεύονται θέματα Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και Γενικότερα Αγροτικά θέματα.